Integritás, a vonatkozó szabályoknak való megfelelés

Üzleti etika a gyakorlatban

A Dussmann Group nem tolerálja a korrupciót, a tisztességtelen piaci versenyt vagy a jogszabályok megsértését. Vállalatunk szigorú szabályok felállításával, megelőző intézkedésekkel védekezik a jogsértések ellen.

A Dussmann Group a törvények és a belső szabályzatok (irányelvek, eljárásrendek, folyamatutasítások) betartásán felül döntéshozatali és egyéb üzleti folyamatok cégcsoport szerinti megfelelőségét is megköveteli lokális és nemzetközi szinten.

Megfeleléskezelés

Működésünk a cégcsoport által meghatározott irányelvek alapján történik. Szigorú és letisztult szabályok biztosítják a jogszabályokkal való egyezést, valamint a belső irányelvek betartását/ betartatását. Ezen alapelvek etikai oldalról is követelményként szolgálnak vállalatunk minden dolgozója számára.

Értesítés meg nem felelésről

Amennyiben tudomására jut, hogy valaki megsértette a Dussmann Group magatartási kódexben megfogalmazott normáit, lehetősége van ezt vezetője, munkáltatója vagy külső szerv felé jelezni. További lehetőségként ezt észrevételezheti a Dussmann Group felelős szervezetének e-mail formájában.

Bizalmas adatokkal való visszaélés

Amennyiben a fenti csatornákat nem kívánja igénybe venni, lehetősége van helyi szinten külső független szervhez fordulni.
Potenciális bűncselekményekkel vagy jogszabályok és szabályozások megsértésével kapcsolatos bizalmas és szükség esetén névtelen bejelentéseket a külső bizalmi ügyvéd (ombudsman) veszi át. Az eljárást bárki névtelenül kezdeményezheti.

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1387 Budapest Pf. 40

Etikai kódex

A Dussmann etikai kódexe irányelveket foglal magába, melyek egyértelmű útmutatót adnak az üzleti döntésekhez és folyamatokhoz.

Cégcsoportunk elvárja, hogy dolgozóink, üzleti partnereink, beszállítóink azonosuljanak az etikai kódexünkben leírtakkal és annak megfelelően cselekedjenek.

Etikai kódex vállalati
Etikai kódex szállítói, alvállalkozói