Adatvédelem

Dussmann Service

A. Általános tudnivalók

A Dussmann Stiftung & Co. KGaA és annak kapcsolt vállalatai (a továbbiakban: „Dussmann“) nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét, és betartják az adatvédelmi törvények szabályozásait. A személyes adatokat kizárólag az adott célhoz szükséges mértékben kezeljük. Dolgozóinkat a jogszabályok előírásainak megfelelően diszkrécióra, titoktartásra, valamint az adatvédelmi rendelkezések betartására köteleztük.

Az alábbiakban ismertetjük, hogy milyen információkat rögzítünk, és hogyan használjuk azokat. Arról is tájékoztatni szeretnénk Önt az alábbiakban, hogy milyen célokból kezeljük az Ön adatait, és hogyan gyakorolhatja a jogait. Az adatvédelmi nyilatkozatot bármikor megtekintheti az „Adatvédelem” fülön, melyet minden oldal láblécében megtalál, és ki is nyomtathatja.

1. Adatkezelő

Az adatkezelésért a következő felelős:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

A kapcsolt vállalatok listája a következő oldalon tekinthető meg: https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/. Amennyiben közvetlenül, a weboldalon keresztül vagy más úton fordul kapcsolt vállalatainkhoz, ez a vállalat az adatkezelő.

Az adatvédelmi tisztviselőnk kapcsolattartási adatai:

Dussman Stiftung & Co. KGaA
Adatvédelmi tisztviselő
Friedrichstraße 90
10117 Berlin
datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de
Telefon +49 30 2025-0

A magyarországi P. DUSSMANN Kft. (1134 Budapest, Váci út 35.) adatvédelmi tisztviselőjének kapcsolattartási adatai:

L Tender-Consulting Kft.
adatvédelmi tisztviselő
2890 Tata, Ady Endre út 23.
adatvedelem @remove-this.dussmann.hu

2. Személyes adatok

Személyes adat minden olyan információ, mely az adott beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik (pl. az Ön valódi neve, címe vagy telefonszáma).

A személyes adatok különleges kategóriái a személyes adatok különösen védett alcsoportját képezik, melyekről az általános adatvédelmi rendelet (ÁAR) 9. cikke rendelkezik. Ezek közé tartoznak az egészségügyi adatok a biometrikus adatok.

Alapvetően közvetlenül Öntől gyűjtjük be a személyes adatokat. Kivéve, ha Ön másként adja meg hozzájárulását. Mi az Ön által elektronikusan továbbított személyes adatokat, valamint azokat az információkat kezeljük, melyeket a weboldalaink használata, ill. a dolgozóinkkal folytatott beszélgetése során írásban vagy elektronikus úton rögzítünk. Ez kizárólag szolgáltatásaink teljesítése és kezelése keretében, valamint az Ön által kitöltött kapcsolattartási űrlapok vagy más levelezés alapján történik.

3. Harmadik felek hozzáférése az Ön személyes adataihoz

A személyes adatok kezelését saját magunk végezük, és – amennyiben nem zártuk ki ennek lehetőségét kifejezetten – a Dussmann Group más, a vállalatcsoporton belüli vállalatai, ill. általunk megbízott szolgáltató vállalatok végzik. Az utóbbi két esetben biztosítjuk, hogy a vállalatcsoport vállalatai, ill. a szolgáltató vállalatok betartsák a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, valamint az ebből az adatvédelmi nyilatkozatból eredő kötelezettségeiket.

Az Ön beleegyezése nélkül csak akkor továbbítunk személyes adatokat információkérésre jogosult állami szerveknek, ha az ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges vagy bírósági végzés kötelez minket arra (az ÁAR 6. cikke (1) bek. c) pontja).

Ezenkívül az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja alapján is történhet a továbbítás, ha az jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához, ill. védelméhez szükséges, és nincs ok azt feltételezni, hogy Önnek nyomós jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy ne továbbítsák adatait.

A törvény által megengedett mértékben és az ÁAR 6. cikke (1) o. (1) bek. b) pontjának megfelelően akkor is harmadik félnek továbbítjuk az adatait, ha erre az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükség van.

4. A személyes adatok címzettjei

A törvényben meghatározott hatáskörök keretén belül különösen az alábbi kategóriákba tartozó címzettekkel közöljük az Ön személyes adatait:

 • webanalitikai szolgáltatók
 • informatikai szolgáltatók, akik szolgáltatásuk teljesítése keretében adatokat kezelnek (pl. informatikai karbantartási tevékenységek, tárhely-szolgáltatók esetében)
 • irat- és adatmegsemmisítéssel, nyomdai szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok
 • marketing- és értékesítési szolgáltatók
 • hírlevél- és logisztikai szolgáltatók
 • pl. anyagok és szolgáltatások beszállítói
 • együttműködő partnerek
 • fizetési szolgáltatásokkal foglalkozó vállalatok
 • kereskedelmi információs ügynökségek és követelésbehajtók
 • szerződött kereskedők
 • könyvelők, adótanácsadók, tanácsadó vállalatok, biztosítók
 • a Dussmann más társaságai, ha az adott ajánlattal, pályázattal összefüggésben, ill. az üzleti kapcsolat megkezdéséhez, végrehajtásához vagy lebonyolításához szükséges
 • bíróságok, hatóságok, jogi tanácsadók vagy választott bíróságok, amennyiben ez a hatályos jogszabályok betartása, ill. jogi igények érvényesítése, gyakorlása vagy védelme miatt szükséges

A vállalatcsoporton belüli címzettek egy részének harmadik országban (nem uniós tagállamban) van a székhelye. A vállalatcsoporton belül a Dussmann az uniós általános adatvédelmi kikötéseken alapuló adatvédelmi szerződések keretében biztosítja, hogy az Ön személyes adatait a címzett is megfelelő védelemben részesíti.

Az adatok vállalatcsoporton belüli továbbításához az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja szolgál jogalapul. A vállalatcsoporton belüli, belső adminisztratív célból végzett adatcsere jogos érdeknek minősül (az ÁAR 48. preambulumbekezdése alapján). 

Mielőtt az Ön adatait harmadik félnek továbbítanánk, megfelelő intézkedéseket foganatosítunk annak érdekében, hogy a címzettek kötelezettséget vállaljanak a hatályos adatvédelmi jogszabályok betartására és személyes adatok titokban tartására. Amennyiben szükséges, az adatok továbbítása megrendelés-feldolgozásról szóló megállapodás keretében történik annak érdekében, hogy az adatokat kizárólag a tervezett célból kezeljék, és megfelelő biztonsági intézkedéseket garantáljanak.  

B. Adatkezelés a weboldalaink felkeresése miatt

1. Adatkategóriák, az adatkezelés céljai és jogalapjai

Amikor felkeresi weboldalainkat és/vagy szerződést köt velünk a weboldalon keresztül, kezeljük az Ön személyes adatait. Az adatkezelés az alábbi adatokat érintheti:

 • név, utónév
 • levelezési cím
 • cég
 • e-mail cím
 • telefon-/faxszám
 • a megkeresés dátuma és időpontja
 • a kérelem tartalma (konkrét oldal)
 • a hozzáférés állapota / HTTP-állapotkód
 • az adott esetben továbbított adatmennyiség
 • a weboldal, amelyről a kérelem érkezik
 • a böngésző típusa és verziója
 • a böngészőprogram nyelve és verziója
 • IP-cím és az internet-hozzáférést biztosító szolgáltató
 • operációs rendszer
 • mobil végeszközöknél adott esetben a gyártó/típusmegjelölés
 • áru/szolgáltatás
 • banki és hitelkártya-adatok
 • a szövegmezőben megadott üzenet/adatok

Ezeket az adatokat a weboldalak üzemeltetéséhez (az ÁAR 6. cikke (1) bek. b) és f) pontja), a szerződés teljesítéséhez és lebonyolításához (az ÁAR 6. cikke (1) bek. b) pontja), valamint saját promóciós célokból kezeljük (amennyiben Ön ehhez az ÁAR 6. cikke (1) bek. a) pontja alapján hozzájárulását adja, illetve az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdekünk alapján). Ezenkívül ezeket az adatokat az állami és szövetségi hatóságokkal (pl. adóhivatallal) szemben fennálló, jogszabályon alapuló kötelezettségeink teljesítésére is használjuk (az ÁAR 6. cikke (1) bek. c) pontja). A szerződéskötéshez legalább a nevére, az utónevére, valamint adott esetben a címére szükségünk van, hogy egyértelműen azonosítani tudjuk Önt. Ezen adatok hiányában az adott szerződés teljesítése nem áll módunkban. Amennyiben Ön ezen túlmenően, önkéntesen adatokat közöl velünk, azokat az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja alapján kezeljük.

2. Naplófájlok

Amikor felkeresi oldalainkat, a rendszer biztonsága és stabilitása, a weboldal zökkenőmentes csatlakozása, valamint más adminisztratív célokból rutinszerűen és ideiglenesen eltároljuk a kapcsolat adatait.

A webszerver hozzáférési naplói rögzítik, hogy mely oldal megtekintése mely időpontban történt. Ezek a következő adatokat tartalmazzák: IP-cím, dátum, pontos idő, megtekintett oldalak, protokollok, állapotkódok, adatmennyiség, hivatkozó oldal, felhasználói ügynök, felkeresett kiszolgáló neve. Az IP-címek tárolása rövidített formában történik. A rövidített IP-címeket 60 nap után töröljük.

A hibás oldallátogatásokat rögzítő hibanaplók a hibaüzenetek mellett a hozzáférést végző IP-címet és a hibától függően a felkeresett weboldalt is tartalmazzák. A hibás oldallátogatásokat rögzítő hibanaplókat hét nap után töröljük.

Az FTP-n keresztüli hozzáférések rögzítése a felhasználónév és az IP-cím álnevesítésével történik. Az adatok törlésére 60 nap után kerül sor.

A webes környezetből elküldött e-mailekkel kapcsolatos e-mail naplók anonimizálása egy nap után történik. Az anonimizálás során a feladó / címzett összes adatát stb. eltávolítjuk. Kizárólag az elküldés időpontja, valamint az e-mail feldolgozásának módjával kapcsolatos információ (várólista-azonosító vagy el nem küldött) marad meg. Az adatok törlésére 60 nap után kerül sor.

Az IP-címet kizárólag akkor használjuk, ha ez az adatkezelő vagy harmadik fél olyan jogos érdekében szükséges, amely érdekhez képest nem élveznek elsőbbséget a személyes adatai védelmét igénylő, érintett személy érdekei, jogai és szabadságai. Jogos érdek a weboldalunk használati adatainak kiértékelése, a jogi igények érvényesítése, a bűncselekmények felderítése és az informatikai biztonsági rendszereink karbantartása.

Az adatok kezelése az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja alapján történik. Jogos érdekünk az adatgyűjtés fent felsorolt céljaiból ered.

3. Kapcsolatfelvételi űrlapok

Amennyiben használja valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapot a weboldalainkon, az Ön által megadott adatokat (többek között a nemét, nevét, a cégét, a címét, az e-mail címét, a telefonszámát, a kérését) feldolgozzuk, hogy megfelelően válaszolhassunk Önnek, üzenetét a megfelelő kapcsolattartónak továbbíthassuk a Dussmann-nál, és ő felvehesse Önnel a kapcsolatot.

Az adatkezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja szolgál jogalapul, és amennyiben a kérése szerződés megkötésére irányul, úgy az e célból történő adatkezeléshez az ÁAR 6. cikke (1) bek. b) pontja szolgál jogalapul. Jogos érdekünk az Ön kérésének megválaszolásában áll.

4. Hírlevél

Amennyiben feliratkozik valamelyik általunk kínált hírlevére, csupán egy érvényes e-mail címre van szükségünk Öntől. A további adatok megadása önkéntes. A feliratkozást követően rendszerünk aktiváló hivatkozást tartalmazó e-mail küld Önnek, amelyre kattintva megerősítheti a hírlevére való feliratkozást. Ezzel biztosítjuk, hogy valóban Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hogy egyetért a hírlevelek fogadásával. A levelezőlistában való felvétel és a hírlevelek kiküldése csak akkor következik be, ha feliratkozással kapcsolatos e-mailben rákattintott a hírlevelek fogadását aktiváló hivatkozásra (ún. double opt-in eljárás). A hírlevélre való feliratkozás során eltároljuk az Ön IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát és időpontját. Ehhez az adatkezeléshez az ÁAR 6. cikke (1) bek. a) pontja szolgál jogalapul. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja jövőbeli hatállyal, az adatvédelmi nyilatkozatban megadott kapcsolattartási adatokat használva, vagy a minden hírlevélben megtalálható leiratkozási hivatkozásra kattintva. A hírlevél elküldéséhez szolgáltatókkal működünk együtt, pl. a CleverReach vállalattal (CleverReach GmbH & Co. KG, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede).

Aktív ügyfelünkként rendszeres tájékoztatást kap e-mailben termékajánlásainkról. Ezeket a tájékoztató leveleket hírlevélre való feliratkozástól függetlenül küldjük. Ezekkel az ajánlásokkal szolgáltatásainkat és árucikkeinket szeretnénk felkínálni Önnek. Ehhez az adatkezeléshez az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja szolgál jogalapul. Jogos érdekünk abban áll, hogy termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat juttassunk el Önhöz.

Amennyiben nem szeretne további, hasonló tartalmú e-maileket kapni, úgy a minden e-mail végén megtalálható hivatkozásra kattintva, jövőbeli hatállyal letilthatja a kiküldést.

5. Hír-/állásértesítő

Hír-, ill. állásértesítőnkkel automatikusan értesítjük Önt, amint új bejegyzések, ill. az Ön által kiválasztott üzletágakban vagy vállalatoknál új állások állnak rendelkezésre, vagy, ha az Ön szűrési feltételeinek megfelelő, új állásokat hirdetünk meg. Ehhez csupán egy érvényes e-mail címre van szükségünk Öntől. A hír-, ill. állásértesítőkre való feliratkozáskor eltároljuk az IP-címét, valamint a feliratkozás dátumát, időpontját és az Ön szűrési feltételeit. Az állásértesítő esetében azt az oldalt is eltároljuk, amelyen a feliratkozás megtörtént. Az adatokat kizárólag értesítések elküldésének céljára használjuk fel. Ehhez az adatkezeléshez az ÁAR 6. cikke (1) bek. a) pontja szolgál jogalapul. A hozzájárulását bármikor visszavonhatja jövőbeli hatállyal, az adatvédelmi nyilatkozatban megadott kapcsolattartási adatokat használva, vagy a minden hírértesítőben, ill. állásértesítőben megtalálható leiratkozási hivatkozásra kattintva.

Az Ön által a hír-, ill. állásértesítő megkapása céljából megadott adatokat addig tároljuk, amíg le nem iratkozik a hír-/állásértesítőről, és a leiratkozást követően töröljük azokat. Ez nem érinti a más célokból nálunk tárolt adatokat.

6. Sütik, webes irányjelzők és hasonló technológiák

A „sütik” kis szöveges fájlok, a webes irányjelzők pedig kis képfájlok (a továbbiakban együttesen: „sütik”), melyek lehetővé teszik, hogy specifikus információkat tároljunk el az Ön végeszközén (PC, laptop, táblagép, okostelefon stb.), miközben Ön a weboldalainkra látogat. A sütik segítenek nekünk annak meghatározásában, hogy milyen gyakran használják, és hány felhasználó használja a weboldalainkat, valamint abban, hogy az Ön számára lehetőleg kényelmessé és hatékonnyá tegyük ajánlatainkat. Weboldalainkon munkamenet-sütiket és állandó sütiket használunk.

Ajánlatainkat sütik nélkül is használhatja. Böngészőjében letilthatja, bizonyos weboldalakra korlátozhatja a sütik mentését, vagy úgy is beállíthatja a böngészőjét, hogy értesítést küldjön, ha sütit küld el. Kérjük, vegye azonban figyelembe, hogy ebben az esetben a weboldal megjelenése és a felhasználót irányító útmutatás korlátozott lesz.

A sütik segítségével feldolgozott adatok a fenti célokból, jogos érdekeink, ill. harmadik felek jogos érdekeinek védelme miatt szükségesek. Az adatok kezelése az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja alapján történik.

6.1. Google Analytics 

Weboldalunkon a Google Analytics szolgáltatást használjuk, mely a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“) webanalitikai szolgáltatása. A Google Analytics lehetővé teszi, hogy statisztikákat készítsünk a weboldal használatáról, valamint a használat forrásáról. A sütiket 2 évig tároljuk. A Google Analytics szolgáltatás kizárólag statisztikai célokra használjuk, pl. annak nyomon követésére, hogy hány felhasználó kattintott rá az adott elemre, ill. az adott információra.

Jogalapként a szolgáltatóinkkal együttműködve kínált információs ajánlatunk közönségelérésének méréséhez (az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja), valamint weboldalunk az információs ajánlatunkat felkeresők általi használatával kapcsolatos álnevesített felhasználói profilok létrehozásához fűződő jogos érdekeink szolgálnak.

A Google Analytics működése sütik használatán alapul, a szolgáltatás arról rögzít információkat – beleértve az Ön IP-címét is –, hogy hogyan használja Ön a weboldalunkat. Annak megakadályozása érdekében, hogy a weboldal látogatóit azonosítani lehessen az IP-címük segítségével, speciális kódot használunk, így biztosítva, hogy az Ön IP-címét csak rövidített és ezáltal anonimizált formában továbbítsuk. Ezzel a rövidített IP-címmel már nem lehet beazonosítani az egyes felhasználókat. A Google Analytics esetében végzett adatvédelemmel kapcsolatban további információk a következő oldalon találhatók: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

Védekezhet az adatok rögzítése és Google-nek történő továbbítása ellen úgy, hogy letölti és telepíti a következő hivatkozáson található beépülő modult: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ezenkívül a beállításokat a (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en-GB&sig=ACi0TCgjQOtZZmsnhor-F-jUaLKUXPozB-azrbC60G1nlIid6ZBXp9mJfsSLCyW2C06i4JsWIeRrQw2CyV7laWP2gtjISjDTv8QM7RXXbZBM5xM64a1uc)weboldalon is módosíthatja, ill. az NAI (Network Advertising Initiative) http://www.networkadvertising.org weboldalán is letilthatja. Végezetül a böngészője általános beállításain keresztül megakadályozhatja a sütik elmentését.

 

A Google vállalattal kötött megállapodás értelmében a sütikkel, felhasználói azonosítókkal és hirdetési azonosítókkal társítható felhasználói és eseményadatok megőrzési ideje 14 hónap.

Általános információk a Google-ról: A Google Analytics által gyűjtött adatokat a Google LLC vállalathoz továbbítják, melynek székhely az USA-ban található. A Google által biztosított adatvédelemmel kapcsolatban további információk a következő oldalon találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 6.2. Google reCAPTCHA

A Google reCAPTCHA szolgáltatását annak meghatározására használjuk, hogy a kapcsolatfelvételi űrlapunkon, ill. a hírlevél-űrlapunkon ember vagy számítógép ad-e meg adatokat. Ez a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“) egyik szolgáltatása. A Google az alábbi adatok alapján ellenőrzi, hogy Ön ember vagy számítógép: a használt végeszköz IP-címe; az a weboldal, amelyet Ön nálunk felkeresett, és amelyre a CAPTCHA be van ágyazva; a látogatás dátuma és időtartama; a használt böngésző- és operációs rendszer azonosítóadatai; a Google-fiók, ha be van jelentkezve a Google oldalán; a reCAPTCHA felületeken végzett egérmozgások; kattintás és billentyűzet használata; valamint feladatok, melyek során Önnek képeket kell azonosítania. Néhány esetben aktívan cselekednie kell képekre való kattintás és azok kiválasztása révén (2. verziójú reCAPTCHA), más esetekben az Ön emberként való felismerése a weboldallal történt korábbi interakciója alapján megtörténik (3. verziójú reCAPTCHA).

Az ismertetett adatkezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja szolgál jogalapul. Jogos érdekünk fűződik ehhez az adatkezeléshez, hogy biztosíthassuk weboldalunk biztonságát, és védekezhessünk az automatizált adatbevitelek, ill. támadások ellen.

A Google reCAPTCHA használata keretében előfordulhat, hogy személyes adatokat továbbítunk a Google LLC vállalathoz, az USA-ba. A Google adatvédelmi nyilatkozata a következő oldalon tekinthető meg: https://policies.google.com/privacy

6.3. A Google Maps használata

Ez a weboldal a Google Maps szolgáltatást használja a térképek megjelenítéséhez és az útvonaltervek készítéséhez. A Google Maps szolgáltatást a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“) üzemelteti. A Google Maps szolgáltatás használatához jogos érdekünk fűződik, hogy tájékoztatni tudjuk a látogatókat a telephelyeinkről. Az ismertetett adatkezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja szolgál jogalapul.

Adatvédelmi szempontból a Google-lal való együttműködés a közös felelősségről kötött, az ÁAR 26. cikkének megfelelő megállapodás alapján történik, mely a következő címen tekinthető meg: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms/.

Az olyan aloldalak megnyitása esetén, melyekbe be van ágyazva a Google Maps szolgálatatás, a weboldalunk használatával kapcsolatos információkat (pl. az Ön IP-címét) a Google szerverére továbbítjuk, ahol elmentik azokat. Ennek keretében előfordulhat, hogy személyes adatokat továbbítunk a Google LLC vállalathoz, az USA-ba.

Amennyiben nem ért egyet a saját adatai jövőbeni Google-hoz történő továbbításával, teljesen letilthatja a Google Maps webes szolgáltatását úgy, hogy kikapcsolja a JavaScript alkalmazást a böngészőjében. Ebben az esetben nem tudja a továbbiakban a Google Maps szolgáltatást, és így a weboldalunkon a térkép-megjelenítési funkciót sem használni.

6.4. Google Ads / Ads Conversion Tracking

Az egyes hirdetések, ajánlatok és funkciók hatékonyságának mérésre a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“) Google Ads és Google Ads Conversion szolgáltatását használjuk. Ehhez sütit helyezünk el, amint Ön rákattint valamelyik Google-hirdetésre. Ez a süti nem a személyes azonosításra szolgál. Inkább annak meghatározását teszi lehetővé számunkra, hogy a konkrét ajánlattal visszatér-e a weboldalra a süti 30 napos érvényességi idején belül. A konverziókövető sütik segítségével gyűjtött információk arra szolgálnak, hogy konverziós statisztikák készüljenek a Google Ads azon ügyfelei számára, akik a konverziókövetés mellett döntöttek. Meghatározzuk azoknak a felhasználóknak a teljes számát, akik az adott hirdetésre kattintottak, és akiket konverziókövetési címkével ellátott oldalra irányítottak át.

Jogalapként a szolgáltatóinkkal együttműködve kínált információs ajánlatunkhoz tartozó egyes hirdetések, ajánlatok és funkciók hatékonyságának méréséhez (az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja), valamint weboldalunk az információs ajánlatunkat felkeresők általi használatával kapcsolatos, álnevesített felhasználói profilok létrehozásához fűződő jogos érdekeink szolgálnak.

Böngészője megfelelő műszaki beállításainak kiválasztásával megakadályozhatja az adatok gyűjtését és Google-nek való továbbítását. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkcióját tudja teljes körűen használni. Továbbá arra is lehetősége van, hogy a Google oldalán módosítsa a reklámokkal kapcsolatos beállításokat. Ehhez kérjük, látogasson el a következő címen található oldalra: https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=de, és tiltsa le a személyre szabott hirdetéseket. Kérjük, vegye figyelembe, hogy adott esetben ezek a beállítások nem érvényesülnek az összes Ön által használt készülék és böngésző esetében. További információ a következő weboldalon is található: https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de.

A Google Ads szolgáltatás használatának keretében előfordulhat, hogy személyes adatokat továbbítunk a Google LLC vállalathoz, az USA-ba.

6.5.A Google Fonts használata

A weboldalunkon használt betűtípusok egységes megjelenése érdekében a Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“) Fonts szolgáltatását használjuk. Amikor megnyit egy oldalt, a böngésző betölti a szükséges webes betűtípusokat a böngésző gyorsítótárába, hogy megfelelően jelenítse meg a szövegeket és a betűtípusokat.

E célból az Ön által használt böngészőnek kapcsolatot kell létesítenie a Google szervereivel, melynek során előfordulhat, hogy személyes adatokat továbbítunk a Google LLC vállalat, USA-ban található szervereihez. Többek között a Google értesül arról, hogy az Ön IP-címén keresztül megnyitották a weboldalunkat. A Google Web Fonts használata online ajánlataink egységes és vonzó megjelenítéséhez szükséges. Ez jogos érdeket jelent az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja alapján. Amennyiben a böngészője nem támogatja a Fonts szolgáltatást, számítógépe standard betűtípust használ.

A Google Fonts szolgáltatással kapcsolatban további információkat a https://developers.google.com/fonts/faq weboldalon, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozatában talál: https://www.google.com/policies/privacy.

7. Facebook

Rajongói oldalak használata a Facebookon

A Facebookon úgynevezett rajongói oldalakat működtetünk. Ezek a Facebook platformján kínált weboldalak, melyek vállalatunk bemutatására, valamint pl. ügyfelekkel és érdeklődőkkel való kapcsolattartásra szolgálnak.

Közös felelősség a Facebookkal

A Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) vállalattal együtt közösen felelünk az Ön adatinak gyűjtési és statisztikai feldolgozás céljából történő kezelési szakaszáért. A kezelésre akkor kerül sor, ha Ön ellátogat a rajongói oldalunkra. Az alábbiakban rendelkezésre bocsátott információkkal teszünk eleget a közös felelősség keretében fennálló tájékoztatási kötelezettségünknek. Amikor ellátogat a rajongói oldalunkat, a Facebook személyes adatokat (többek között az Ön IP-címét), valamint az Ön végeszközén sütik formájában megtalálható, további információkat kezel. Ez egyaránt vonatkozik a Facebook-fiókkal rendelkező látogatókra, valamint azokra is, akik nem regisztráltak a Facebook platformján. Hogy pontosan milyen adatok kezelése történik, a Facebook által rendelkezésre bocsátott „Tudnivalók az Oldalelemzések adatairól” c. dokumentum tájékoztat: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Ezután a Facebook a felhasználói statisztikák tömörített, statisztikai és anonimizált formájában a rajongói oldal üzemeltetőjeként a mi rendelkezésünkre bocsátja a fenti adatkezelések eredményeit.

Az ebben az összefüggésben Önről gyűjtött adatokat a Facebook Ireland Ltd. kezeli, és adott esetben az Európai Unión kívüli országokba is továbbítja. Azt, hogy a Facebook milyen más adatokat kezel saját céljaira, a Facebook adatkezelési szabályzatában tekintheti meg, a következő oldalon: https://de-de.facebook.com/policy.php. Ebben a dokumentumban arról is talál információt, hogy hogyan veheti fel a kapcsolatot a Facebookkal, és hogyan végezheti el a hirdetések megjelenítésével kapcsolatos beállításokat. A Facebook által végzett ezen további adatkezelésre nincs ráhatásunk. A Facebook egyedül viseli a felelősséget az olyan személyes adatok kezeléséért, melyeket az olyan rajongói oldalak felkeresésével összefüggésben gyűjt, melyek nem tartoznak a közös felelősség hatálya alá.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a gyűjtési szakasz során szerzett adatokat az USA-ba, és így az Európai Unió térségén kívülre is továbbítják.

Amennyiben a rajongói oldalunkon tett látogatása során be van jelentkezve a Facebook használójaként, az Ön végeszközén a saját Facebook-azonosítóját tartalmazó süti található. Ennek segítségével a Facebook képes lekövetni, hogy ellátogatott a rajongói oldalunkra, és hogyan használta azt. Ez az összes többi Facebook-oldal esetében igaz. Amennyiben szeretné ezt elkerülni, jelentkezzen ki a Facebook platformján, ill. tiltsa le a „Maradjon bejelentkezve” funkciót, törölje az eszközén lévő sütiket, zárja be, majd nyissa meg újra a böngészőjét.

A velünk kötött megállapodásban (mely a következő címen tekinthető meg: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum) a Facebook hozzájárulását adja ahhoz, hogy vállalja az ún. oldalelemzési adatok kezelésével kapcsolatos, ÁAR szerinti elsődleges felelősséget, továbbá teljesíti az oldalelemzési adatok kezelésével összefüggésben az ÁAR alapján adódó összes kötelezettséget. Az oldalelemzési adatok, továbbá semmilyen az ÁAR 13. cikkéből adódó információk kezelésével kapcsolatban mi semmilyen döntést nem hozunk. A megállapodás lényege a következő oldalon található: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Amennyiben érvényesíteni szeretné valamelyik Önt mint érintett személyt az ÁAR alapján megillető jogát (hogy melyek ezek, arról az E.3. pontban talál információt), felhívjuk figyelmét, hogy kétséges esetben ezeket a jogokat nem tudjuk teljes körűen egyedül teljesíteni. Ezért az Ön szempontjából is bizonyára hatékonyabb, ha közvetlenül a Facebookhoz fordul. Az Önt az oldalelemzési adatok tekintetében megillető jogokról a következő oldalon tájékoztat a Facebook: 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Az oldalelemzések és a Facebookkal viselt közös felelősség tekintetében Önnek joga van a saját különleges helyzetéből adódó okok miatt bármikor az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan gyakorolhatja a tiltakozáshoz való jogát, a következő oldalon talál útmutatást: 

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Ha mégis további segítségre van szüksége, nyugodtan forduljon hozzánk. Az Ön kérését, amennyiben az az oldalelemzési adatokra vonatkozik, továbbítjuk a Facebookhoz.

A látogatók személyes adatainak kezelése a rajongói oldal rendelkezésre bocsátásra, valamint a rajongói oldalunk használatának statisztikai elemzésére szolgál. Ez az értékelés anonimizált formában történik. Az adatkezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja szolgál jogalapul. A személyes adatok rajongói oldalak felkeresése során való gyűjtése és a statisztikai értékelések elkészítése tekintetében a következők a jogos érdekeink: az érdeklődőkkel és ügyfelekkel való kommunikáció és interakció; a vállalatunkkal kapcsolatos információk terjesztése; a rajongói oldal használatának anonimizált formában történő kiértékelése és ábrázolása; valamint weboldalunk az információs ajánlatunkat felkeresők általi használatával kapcsolatos, álnevesített felhasználói profilok létrehozása.

Egyedüli felelőségünk

Ezen túlmenően a rajongói oldal Ön által történő használatának azon adatait is kezeljük, melyeket Ön önként ad meg (pl. valamely megjegyzésben). Ennek célja az Ön megkereséseinek megválaszolása, az Önnel való kommunikáció, valamint a rajongói oldalon kínált tartalmakkal kapcsolatos, ill. rólunk szóló információk közzététele. Az adatkezeléséhez az ÁAR 6. cikke (1) bek. f) pontja, és amennyiben a kérése szerződés megkötésére irányul, úgy az ÁAR 6. cikke (1) bek. b) pontja szolgál jogalapul. Jogos érdekünk a használók, az ügyfelek és az érdeklődők hatékony tájékoztatásában, továbbá az ezen személyekkel való kommunikációban áll.

Nyugodtan forduljon hozzánk, amennyiben a saját egyedüli felelősségi körünkben kezelt adatokról van szó, hogy érintett személyként velünk szemben érvényesíthesse az Önt megillető jogokat. Amennyiben ezek azonban olyan adatkezelésekkel kapcsolatosak, melyekért egyedül a Facebook viseli a felelősséget, már előre felhívjuk a figyelmét arra, hogy az Ön jogérvényesítésével kapcsolatban a mi lehetőségeink arra korlátozódnak, hogy Önt a Facebook illetékeseihez irányítsuk át.

C. További információk

1. Az adatmegőrzés időtartama

Amennyiben az adatgyűjtés során (pl. a hozzájárulási nyilatkozat keretében), ill. a jelen adatvédelmi nyilatkozat keretén belül nem adunk meg kifejezetten megőrzési időszakot, úgy a személyes adatokat azonnal töröljük, amint azok a tárolás céljának teljesítése szempontjából szükségtelenné válnak, kivéve, ha a törvény által meghatározott megőrzési kötelezettségek (pl. kereskedelmi és adójogi tárolási kötelezettségek) a törlés ellen szólnak.

Amennyiben a személyes adatokat kizárólag a tárolási kötelezettségek teljesítésére tároljuk, azokat általában zároljuk, így csak akkor hozzáférhetőek, ha az a tárolási kötelezettség céljából szükséges.

2. Biztonság

Mi minden szükséges technikai és szervezési biztonsági intézkedést megteszünk, hogy megóvjuk az Ön személyes adatait az elvesztéstől, és meggátoljuk az azokkal való visszaélést. Az adatait mindig biztonságos működési környezetben tároljuk, mely nem hozzáférhető a nyilvánosság számára. Az összes weboldalunkon SSL- vagy TLS-titkosítást használunk. Az adatait közvetlenül a továbbítás során titkosítjuk. Biztonsági okokból további információkat nem adunk meg ezen a helyen.

3. Az érintettek jogai

A hozzájárulás visszavonása

Amennyiben hozzájárulását adta a személyes adatai kezeléséhez, ezt bármikor, jövőbeli hatállyal visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén az érintett adatokat haladéktalanul töröljük, amennyiben a további feldolgozás nem alapozható valamilyen, hozzájárulást nem igénylő kezeléssel kapcsolatos jogalapra. Hozzájárulása visszavonását a datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de e-mail címre küldheti, illetve levélben is elküldheti a következő címre: Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin.

Egyéb jogok

Jogait saját országában, a Dussmann Group helyi kirendeltségével szemben érvényesítheti. A mindenkori adatkezelő nevét és címét a kapcsolt vállalatok listájában https://www.dussmanngroup.com/verbundene-unternehmen/  ), illetve az adott ország helyi kirendeltségének impresszumában találhatja meg.

Ön jogosult az adott, Dussmann Groupon belüli adatkezelőtől visszajelzést kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az ÁAR 15. cikkében részletesen felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Ön jogosult az adott adatkezelőtől személyes adatai indokolatlan késedelem nélküli helyesbítését, és adott esetben a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni (az ÁAR 16. cikke).

Ön jogosult az adott adatkezelőtől személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését kérni, amennyiben az ÁAR 17. cikke szerinti indokok valamelyike fennáll. Pl., ha az adatokra már nincs szükség az elérni kívánt célból (törléshez való jog).

Ön jogosult az adott adatkezelőtől az adatkezelés korlátozását kérni, amennyiben az ÁAR 18. cikkében megadott feltételek valamelyike teljesül. Pl., ha Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

Ön jogosult arra, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy az adott adatkezelő ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa (adathordozhatósághoz való jog, az ÁAR 20. cikke), amennyiben ez műszakilag megvalósítható.

Amennyiben az Ön személyes adatait olyan EU-n kívüli országba továbbítjuk, amely nem nyújt megfelelő védelmet, általában a személyes adatok megfelelő védelmét biztosító szerződést kötünk. Amennyiben az EU–USA adatvédelmi pajzs szerinti tanúsítvány szolgál a megfelelő védelem garanciájául, a tanúsítványt igazoló hivatkozást már a fentiekben, minden egyes szolgáltató esetében megadtuk. Ezenkívül általános szerződéses feltételeket is használunk, melyek az alábbi címen tekinthetők meg: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Ön jogosult saját különleges helyzetéből adódó okok miatt bármikor az Önt érintő személyes adatok kezelése ellen tiltakozni. Ebben az esetben az adott adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett személy érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy védelméhez kapcsolódnak (az ÁAR 21. cikke).

Az Ön adatainak direkt marketing céljára való használata ellen bármikor, további megfontolás nélkül tiltakozhat.

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik felügyeleti hatóságnál, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti az ÁAR előírásait (az ÁAR 77. cikke). Ezt a jogát a saját tartózkodási helye, munkahelye, ill. a feltételezett jogsértés helye szerint illetékes tagállamnak a felügyeleti hatóságánál érvényesítheti. Például a berlini Dussmann Stiftung & Co. KGaA esetében az illetékes felügyeleti hatóság Berlin adatvédelemmel és információszabadsággal foglalkozó regionális biztosa, akinek a címe a következő: Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. Bármikor más felügyeleti hatósághoz is fordulhat. Amennyiben meg szeretné tudni, hogy saját tagállamában, Németországon kívül ki a felelős személy, forduljon az ott illetékes hatóságokhoz.

A további helyi és nemzetközi adatvédelmi hatóságok áttekintése itt található.

4. A jelen adatvédelmi nyilatkozat módosítása

Annak érdekében, hogy adatvédelmi tájékoztatónk mindig megfeleljen a törvényi előírásoknak, fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk azt. Ez abban az esetben is érvényes, ha az adatvédelmi tájékoztatót új, ill. átdolgozott ajánlatok vagy szolgáltatások miatt kell módosítani.

Amennyiben kérdései vagy javaslatai vannak a jelen adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon nyugodtan hozzánk. Örülünk, hogy ránk bízza adatait.

Állapot: 2020.09.30